#cookieChoiceInfo { display: none; } IES ALMENARA: LLIBRES DE TEXT 2017-2018 IES ALMENARA

LLIBRES DE TEXT 2017-2018 IES ALMENARA

Els llibres del curs 2017-2018 són els següents (clica damunt de cada curs) Els cursos i les assignatures que no apareixen no porten llibre.
2n BATXILLER

Els professors de 3r i 4t Pmar, i de la FPB, diran als alumnes a pricncipi de curs els llibres que els farà falta (en cas de què els necessiten)
Biologia de 1r Batxillerat, els alumnes parlaran amb el professor al principi de curs.
Les optatives s'assignaran a principi de curs.